Bewegen in de wijk

Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen weten precies wat er in de wijk speelt en hoe zij Almeerders in beweging kunnen krijgen.

De buurtsportcoach

  • schakelt met inwoners, sociale wijkteams, professionals en andere maatschappelijke instellingen waar sport en het sociaal domein elkaar raken;
  • organiseert activiteiten, projecten en evenementen voor en met Almeerders
  • zorgt voor programmering op de playgrounds in samenwerking met lokale sportaanbieders zoals verenigingen en commerciële of informeel georganiseerde sportaanbieders.

De combinatiefunctionaris Sport

  • vertegenwoordigt een cluster van sporten en is in dienst bij Stichting De Schoor;
  • zet zich in voor focussporten en sport voor mensen met een beperking;
  • organiseert activiteiten op onder meer scholen en playgrounds voor diverse doelgroepen;
  • heeft contact met verenigingen en zet samenwerkingsverbanden tussen betrokken (commerciële) sportaanbieders op.

Welke buurtsportcoach is bij mij in de wijk actief?

In dit overzicht Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen vind je de contactgegevens van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Sport, Cultuur en Onderwijs in Almere.

De Gemeente Almere neemt sinds 2009 deel aan de landelijke stimuleringsregeling Combinatiefuncties. Dit is een structurele regeling van het Rijk. Buurtsportcoaches zijn werkzaam bij De Schoor, Talent in Opleiding en Sciandri. Combinatiefunctionarissen werken bij De Schoor. Kijk voor contactgegevens in bovenstaand overzicht.