De Emotie-eter

Wanneer we angstig zijn, wanneer er dreiging is, wanneer we gestrest zijn, de normale reactie is om minder te eten: we verliezen onze eetlust. Er zijn andere dingen die onze gedachten bezighouden en waarop onze aandacht is gericht. Het ervaren van negatieve emoties leidt tot een gevoel van verzadiging. Maar niet bij de emotie-eter. De emotie-eter is niet goed bekend met het onderscheid tussen hongerprikkels en door emotie getriggerde prikkels, bijvoorbeeld doordat ouders nooit zo’n aandacht hebben besteed aan de gevoelens van een kind. Lichamelijke sensaties worden gelabeld als zijnde honger en eten wordt geassocieerd met ontspanning en ontsnappen uit een vervelende situatie. Probeer maar eens te huilen en tegelijkertijd te eten. Echt makkelijk is het niet. Op het moment dat je kauwt, ontspannen de spieren zich die je normaal aanspant wanneer je huilt. Of in ieder geval bewegen de spier zodat ze niet aangespannen kunnen zijn. Emotie-eten maakt het volgen van een dieet enorm moeilijk. Elke keer als de emoties weer komen opspelen, stort een dieet in. Belangrijk is je dan te richten op emotie-regulatie, de werkelijke bron van het verstoorde eetgedrag.

Er bestaan twee soorten emotie-eten:

  • Emotie-eten bij duidelijke emoties
  • Emotie-eten bij diffuse emoties

Duidelijk emoties zijn de helder omschreven emoties: angst, boosheid, irritatie, schuld, vrees, spanning.
Diffuse emoties zijn vager omschreven emoties als verveling en rusteloosheid.

Tips voor emotionele eters

  • Een eetdagboek zoals de Gezonde Leefstijl planner – het boek bijhouden waarin je beschrijft wat je eet en wat je daarbij voelt, zodat je een patroon gaat herkennen waarin je moeilijke eetsituaties kunt zien aankomen. Vraag je bij het eten ook af waarom je eet; heb je hoofdhonger of buikhonger?
  • Sta gevoelens toe en richt hier de aandacht op. Deze zijn niet weg te halen door te eten.
  • Zoek afleiding op emotionele momenten, ga iets doen dat je ontspant.
  • Beweeg! Door sporten krijg je vat op je gevoelens en het leert je om signalen vanuit het lichaam te herkennen.
  • Vraag je altijd af waarom je eet.
  • Haal gezonde producten in huis en maak afspraken met jezelf wanneer je een genietmomentje hebt (bijvoorbeeld op zaterdag en woensdag).