Basisprincipes Time Management

Iedereen met een druk bestaan kent de stress van een deadline halen, bijvoorbeeld een project op tijd afronden en verschillende zaken die door elkaar lopen. Toch hoeft dat geen probleem te zijn als je aan goed time management doet. De basisprincipes van goed time management zijn:

  • Weten wat urgent is en wat niet, prioriteiten stellen
  • Agendabeheer
  • Haalbare doelen stellen
  • Dagelijkse routine inbouwen
  • Hulp vragen en dingen uit handen geven

Tijdens deze les gaan we wat dieper op deze basisprincipes in om handvatten te krijgen beter met de beschikbare tijd om te gaan op een gestructureerde manier.